Om fröken Ljusta

Hej! Välkommen till fröken Ljustas hemsida. Här finns material med visuellt stöd som bilder och tecken. Med visuellt stöd underlättas  inlärningen och det som är en nödvändighet för vissa elever är oftast bra för alla.

Material som finns på hemsidan använder jag i min undervisning på grundsärskolan där jag arbetar som specialpedagog. Att hitta material att arbeta med på grundsärskolan är inte alltid så enkelt därför är det bra att delge varandra så kom gärna med tips på bra material 🙂

Det är inte tillåtet att bearbeta, ändra eller göra tillägg till det material som finns på den här sidan.  Det är tillåtet att använda för tillexempel lärare i skolan/förskolan och för hemmabruk.