Digitalt material – kommunikation

Med digitala verktyg har det blivit mycket enklare för personer som behöver stöd i sin kommunikation. Tekniken gör det smidigare än någonsin att arbeta med bildstöd, talsyntes, inläsning av text och att ta del av och dela information. Vi tittar ofta tillsammans på smartboarden på bilder och material som vi ska arbeta med. Vid enskilt arbete på lärplattorna eller datorerna kan eleverna ta del av materialet via sina google classroom eller genom att gå in på den här sidan.

Vi använder bildstöd för att göra oss förstådda men också för att förstå saker. En del av det material som jag har skapat finns för utskrift men även att ta del utav i digital form här på webbsidan. Det går att variera undervisningen genom att använda materialet både analogt och digitalt.

Exempel på digitalt material som vi använder på datorn, Ipad och i storgrupp på smartboarden är teckenkartorna. Vi använder materialet både digital och analogt utifrån olika situationer och behov (klicka på cirkeln i mitten för stor bild 🙂 ) :

Digitala bildstöd är smidiga att använda och i vissa program finns det även talsyntes som komplement till bilden vilket gör kommunikationen och inlärningen mer mångsidig.

Program med bildstöd, ljudning och uppläsning som vi använder oss utav är Symwriter och Widget online. Programmen är bra för elever som behöver extra stöd i skrivandet och vi har skapat ett bibliotek på skolan som heter ljustabibblan där eleverna delar sina texter i google classroom.

Alfabetet med ramsa.

Vi läser ramsan om alfabetet och svarar sedan på frågorna som finns till varje bokstav. Alfabetet har vi satt upp i klassrummet men vi tittar och läser materialet även digitalt på datorn, på lärplattorna och i helklass på smartboarden. Materialet finns att ladda ner på skolmagi.

Teckenkartor

Kommer snart att finnas för nedladdning på skolmagi.

Alfabetet med tecken som stöd

Materialet finns att ladda ner på skolmagi.

Djurbilder

Kommunicera till bilder på djur.

Bilderna finns att skriva ut på skolmagi.

Gratis material med tecken som stöd

KOMMUNIKATIONSKARTOR

Här finns bilder med tecken som stöd att skriva ut. Vi brukar titta på bilden tillsammans med eleverna och beskriva vad vi ser och till vår hjälp finns ord med tecken som stöd. Vi kan också träna att läsa orden med de ordkort som finns i materialet.

Svenska

LÄSA OCH SKRIVA

Matematik

Räkna

Arbetshäften djur

Ladda ner arbetshäften djur

Vilket djur?

Sekvensbilder

Här finns några sekvensbilder om hur en dag kan se ut.

VÄRDEGRUNDEN

Några uppgifter omkring vänskap och värdegrunden hittas här: Värdegrunden

SPÅRA

Några bilder för att träna finmotoriken samt tecken som stöd: Spåra till bilder