G suite

Google classroom

Dela google classroom uppgifter.

STEG ETT: Öppna  först ditt Google classroom uppdrag på Google Drive. Högerklicka (eller kontrollklicka om du är på en Mac) på uppdraget.  Klicka på ”Skapa en kopia.” STEG Två: Öppna den nya kopian. Byt namn på det. Tilldela en kopia till varje elev.

Filmer om G suite finns här: G suite

Digitala tipset – spel

Vi använder programmet skoltavlan i undervisningen och tycker att det är ett bra digitalt hjälpmedel för att träna på tecken som stöd, läsning, begrepp/ordförståelse, att träna antalsuppfattning och att räkna etc. Det finns mycket färdigt material men det går också att skapa eget och dela med sig av interaktivt undervisningsmaterial. Skoltavlan erbjuder möjligheter att arbeta individanpassat och skapa interaktivt material.

Här finns flera spel att prova på för den som vill: Skoltavlan

Här finns andra program på datorn som eleverna kan använda för att träna på att skriva, läsa, räkna, talsyntes etc.

write reader går det att skapa egna böcker. Har du ett G Suite konto så logga in via classroom.

I nomp finns uppgifter som tränar talraden, klockan och matematiska uträkningar.

Ett mattespel där du ska räkna pengar, 7 – 9 år.Penningborg.

Träna klockan på Elevspel och påmathsframe.

Naturprogram Webb TV

För att skapa musik logga in på radioapan.

Sagor, bildstöd och mycket annat finns på Barnbibblan.

Memorymed färger, former, siffror och bilder.

Träna matematik på Digipuzzel.

På papunet http://papunet.net/spel    finns en mängd olika spel som domino, klockan, pussel etc.

Sveriges radio har memory spel etc.

Green screen

Vi har under flera år arbetat med film och då ofta med green screen, 2018 fick vi webbstjärnans lärarpris för vårt arbete Ska vi läsa en saga? Med green screen och film är det möjligt att arbeta med multimodla texter. Multimodla texter är texter där flera olika uttryckssätt finns med och eleverna ges möjlighet att gestalta och bearbeta texten på flera sätt. Ljud, tal, bild och skrift samspelar. Det viktiga är elevmedverkan från början till slut, vi bearbetar och samtalar om texten tillsammans. Ibland är det en färdig saga vi utgår i från men det händer att vi skriver egna sagor och berättelser också. Vi pratar om karaktärer, händelser och miljön i texten. Därefter skriver vi en storyboard, ibland en gemensam och ibland egna, utifrån uppgift och syfte.

Nästa uppgift är att lägga till ljud, bild och hur berättelsen ska gestaltas. Utifrån syftet läggs ibland fokus på texten, en annan gång på ljudet då vi skapar eget ljud och musik och ibland gör vi animerad film med fokus på bildskapandet. I större projekt vävs allt samman och vi får ett gediget färdigt resultat.

På webbsidan Ljustaeleverna finns några av våra större filmprojekt redovisade.

Bilder som den här lockar till kommunikation. Eleverna kan återkomma till bilden vid ett flertal tillfällen och varje gång ser de något nytt att samtala om.

Vi använder green screen i undervinsingen för att göra interaktiva sagor, studiebesök och resa i tid och rum. Möjligheterna är många och vi använder det i olika undervisnings situationer utifrån syfte och mål som vi arbetar mot. Vi filmar med lärplattorna och redigerar sedan filmerna i appen green screen by do ink. Längst ner på sidan finns en instruktionsfilm om hur appen Green screen by do ink fungerar. Bilder och filmer som vi använder hämtar vi från Pixabay där bilderna har Creative Commons-licens.

Vi besöker olika länder och platser där vi också kan få träffa på olika djur.

Här sjunger vi lilla snigel medans en snigel kryper över vägen.

Vi gör först en saga i appen Explain everything. Sedan använder vi appen green screen by do ink för att själva få vara med i sagan.

När vi arbetade med att lära oss mer om olika yrken gjorde vi virtuella studiebesök. Här besöker vi en optiker. Optikern filmade och berättade om sitt arbete och sedan med green screen var vi med i filmen.

Vi berättar sagor där vi själva är med i handlingen.

När vi lärde oss mer om fordon gjorde vi en helikopter, en båt och en bil som vi sedan använde när vi filmade green screen.